Nieuwsbrief

De Sepia was gedurende 50 jaar het clubblad van Amphora.

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2016 werd beslist om af te stappen van een gedrukt clubblad. 

In de toekomst zullen leden op de hoogte worden gehouden van activiteiten en verslagen via een Nieuwsbrief en via onze website.

Inloggen