Brevetten

2017 label erkende sportclub

 

DIVES

DIVES is het systeem dat sinds januari 2019 door onze federatie NELOS gebruikt wordt voor het digitaal registreren en valideren van de reguliere luchtduikbrevetten. 
DIVES staat voor DIgitaal VErificatie Systeem. Het is daarnaast ook een digitaal logboek. Verder wordt het zowel gebruikt om proeven en duikleidingen te valideren alsook zwembad- en theorie-activiteiten en andere activiteiten voor onze kadervorming af te tekenen. Het vervangt dus alle brevetkaarten op papier.
Om het te kunnen gebruiken is aanmelden op de NELOS-website verplicht.

1 stersduiker

Het eerste brevet dat kan behaald worden in de duiksport is het brevet van 1*duiker. In deze opleiding worden je vorderingen permanent geëvalueerd. Je lesgever beoordeelt je vooruitgang en eens je 5 open waterduiken achter de rug hebt, kan je gehomologeerd worden tot 1*duiker. 

Een 1 * duiker is bekwaam om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en is klaar om openwaterervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

De theorie voor 1 stersduiker bestaat uit een les van ongeveer 2 uur en een film over fauna en flora in onze wateren. Ze wordt georganiseerd door de verantwoordelijken van het 1 en 2 stersbrevets telkens als er voldoende kandidaten zijn. Dit wordt medegedeeld in het zwembad.

duiken

2 stersduiker

Een 2* duiker heeft enige ervaring opgedaan. Hij moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker eenvoudige duiken te maken. Hij moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

oosterschelde0070

3 stersduiker

Een 3* duiker moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet tevens in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met volslagen beginnelingen, geen ijsduiken,...) Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

4 stersduiker

Een 4* duiker is houder van het hoogste duikbrevet binnen NELOS en kan complexe duiken leiden, ook dieper dan 60 m. Hij kan duikers begeleiden vanaf een gehomologeerde 1* duiker. Hij heeft geen dieptebeperking.

Assistent Instructeur

Een AI is pedagogisch onderlegd en assisteert in de opleiding van andere duikers. Hij kan :

  • theorie- en zwembad-les geven
  • zwembad- en theorie-examen 2*D & 3*D evalueren onder delegatie
  • bepaalde duikleidingen en proeven 2*D & 3*D afnemen onder delegatie
  • vaardigheden 1*D afnemen

Een AI kan beginnende duikers begeleiden vanaf duik 3.

Een AI is beperkt tot de maximum diepte van zijn brevet 3*D (40m of 60m).

De theoretische opleiding wordt regionaal georganiseerd door AVOS.

Basis nitrox-duiker

Een nitroxbrevet is een aanrader voor zowel de recreatieve duiker, als de aspirantduiker. Voor het brevet 'Basis-Nitrox-Duiker' (BND) volg je een theoretische les bij één van onze eigen instructeurs, gevolgd door twee duiken met een nitroxmengsel. Je meet zelf met een analysetoestel de samenstelling van het mengsel in je fles, en legt je instructeur uit wat die samenstelling voor jullie duik betekent. Als die laatste beide duiken positief evalueert, dan mag je voortaan het water in met mengsels die maximaal 40% zuurstof bevatten. 

Gevorderd nitrox-duiker

Een GND-brevet laat je toe om meerdere nitroxmengsels tijdens eenzelfde duik te gebruiken. Zo kan je duiken doen die met lucht nooit mogelijk zouden zijn, maar die wel flink wat planning vereisen. Daarom kan je deze opleiding enkel aanvatten als 2*Duiker met een BND-brevet en minstens 100 duiken (waarvan 10 met nitrox) in je logboek. De theoriecursus die je ook hier voor de kiezen krijgt, wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Eén openwaterproef en twee duikleidingen met nitrox later mag je jezelf Gevorderd Nitrox-Duiker noemen. 

 

 

 

Inloggen